דו"ח שנתי

כל עצמאי מחויב בהגשת דו"ח שנתי לרשויות המדינה .

הדו"ח השנתי כולל את כל סוגי ההכנסות ,ריכוז ניכויים וזיכויים להם הוא זכאי בעבור שנת כספים מלאה שמתחילה ב 1 לינואר ומסתיימת ב 31/12 .

החל משנת 2008 יש לדווח ולשדר את הדו"חות לרשויות המס ( ישנם פטורים מסוימים לעניין השידור) .

דו"ח מוגש על התא המשפחתי כלומר באם מדובר באדם נשוי עליו להגיש דו"ח הכולל את כל ההכנסות התא המשפחתי גם של בן/בת זוגו .

נקודה חשובה שיש לשים לב היא שבמקרים מסוימים גם שכירים מחויבים להגיש דו"ח למס הכנסה.

לדוגמא: בהכנסה של משכורת שנתית העולה על סכום של 643,000 (תקרה 2015).

בהכנסות הקשורות עם נכסים בחו"ל.

הכנסות מניירות ערך (מחזור מכירות) מעל  810,720 תקרה לשנת 2015.

וכן, מקרים מסוימים המחייבים בהגשת דו"ח וחשוב להתייעץ בהתאם.

במידת הצורך, תוך דגש על מקסום ההוצאות לצורך תשלום מינימלי של מס.

יתרונות שקיימים בהגיש דו"ח ע"י יועץ מס שמייצג :

*מניעת טעויות של מילוי הטופס, הקלדה ושידור נכון.

*פיקוח ובקרה של בדיקת הדו"ח וקליטתו ברשויות ובמידת הצורך פניה חוזרת למס הכנסה לתיקון טעות באם קיימת.

*התשלום בעבור הגשת הדו"ח ליועץ מס הינו הוצאה מוכרת לצורך מס.

*שימת דגש ועין מקצועית שתומכת ומייעצת בזמן מילוי והגשת הדוח.

*ע"י תכנון וחישוב המס נכון עם יועץ המס, נגיע תשלום מס אמת.