החזרי מס

לעתים מנוכים משכר העובד במהלך השנה ניכויי מס הכנסה בסכומים הגבוהים יותר מאלו שעליו לשלם על פי החוק.

בכדי לבצע החזר נערכת בדיקה ראשונית עם הלקוח בו אנו סוקרים את הכדאיות להגשת דוחות לרשויות המס .

ישנם פרמטרים ראשונים למי באופן כללי זכאי להחזר מס :

לדוגמא: אדם ששילם מס הכנסה במהלך השנה ובסיומה מתברר כי חבות המס השנתית שלו נמוכה מסכום המס ששולם בפועל במהלך השנה.

אדם תרם כספים באופן עצמאי לגופים להם יש אישור ניכוי מס על ידי פקיד השומה ולא דווח זאת למעסיק.

החזרי המס נובעים בעיקרם מכך שברמה החודשית, ניכוי המס במקור על ידי המעביד לא תואם את ההכנסה השנתית של העובד.

 חוסר התאמה זה נובע בשל מספר סיבות כגון :

א. אי רציפות בעבודה ברמה שנתית .

ב. אי קבלת מלוא הניכויים והזיכויים המגיעים לעובד כיוון שלא הצהיר עליהם למעביד .

ג. טעויות של מעביד בסעיפי הניכוי, או חוסר יכולתו של המעביד ליישם את מתן ההנחות במס נכויות, אזורי מגורים מועדפים, אי רציפות בעבודה, הפקדות אישיות לקופות גמל אשר לא כלולות בתלוש השכר, ועוד .

לצורך קבלת החזר מס חייבים להגיש למס הכנסה דו"ח על הכנסות .