הצהרות הון

הצהרת ההון זהו דו"ח הנותן תמונת מצב לפקיד השומה על סך הונו של נישום עבור אותה נקודת זמן מסוימת שבא נדרש הנישום להצהיר.

בשנים האחרונות רבו המקרים בהם נדרש האזרח להגיש הצהרת הון וזאת, לאור החוקים החדשים והמעקב שנעשה ע"י רשות המיסים והכנסת פרמטרים חדשים לדרישות להצהרת הון.

ע"י הגשת הטופס ,פקיד השומה מקבל כלי עזר חשוב הנותן לו אפשרות לבדוק את סבירות הכנסתו של הנישום ביחס להונו וכן, נותן לפקיד השומה אפשרות בעת מילוי הצהרת הון נוספת לאחר כמה שנים לראות האם הונו החדש של האזרח מתאים לדוחות השנתיים.

כאשר אזרח פותח עסק חדש הסבירות לדרישת הצהרת הון הינה גבוהה ביותר.

כמו כן גם אנשים שיש לרשות המיסים מידע לגביהם על רכישת נדל"ן ,רכבי יוקרה או מידע על הכנסה שלא דווחה.

הצהרת הון תכלול נתונים כמו כלי רכב ,נדל"ן ,תכולת בית תכשיטים, חסכונות ,ביטוחים, השקעות בניירות ערך, הלוואות וכו, מידע רב אותו יש לאסוף מכל הגורמים איתם האזרח בקשר.

את הצהרת ההון יש להגיש 120 יום מיום הדרישה.

הצהרת ההון הראשונה בעצם תהיה הבסיס להצהרות ההון שתדרשו בעתיד ובכל פעם תהיה השוואה להצהרת הון קודמת ולכן, ישנה חשיבות עצומה למילוי ההצהרה כנדרש ויעוץ מקצועי יכול לעזור רבות.

באותן השוואות הון שמבצע פקיד השומה יבדקו נתונים כמו: גידול בהון ביחס לדווח השנתי, מימון הוצאות מעבר להוצאות מחיה וכו.

הצהרת הון תכלול את הנכסים (פרטי/עסקי ) בניכוי ההתחייבויות בארץ/ בחו"ל

הצהרת ההון נדרשת עבור תא משפחתי ולכן יש לכלול בה בן/בת זוג וילדים שטרם מלאו להם 18 .

אי הגשת דוחות בזמן גוררת קנסות ומהווה עבירה עפ"י פקודת מס הכנסה .

למשרדי ניסיון רב בעריכת והכנת הצהרות הון הן עבור עצמאיים ובעלי חברות והן עבור שכירים ונשמח לעמוד לרשותכם לשם מתן ייעוץ באשר להשלכותיה של הצהרת הון שכזו.