המדריך לרישום בביטוח לאומי

אז לאחר שהסתיים הרישום במע"מ ובמס הכנסה יש לגשת לסניף ביטוח הלאומי אליו אתם שייכים.

בהגיעכם לסניף ביטוח לאומי יש למלא טופס 6101 הנקרא טופס דין וחשבון שנתי.

הטופס מכיל פרטים כללים כגון: שם פרטי התקשרות מספר חשבון בנק וכו ….

על גביי הטופס יש לציין את מקומות עבודה אחרונים בהם עבדת והערכה לגביי ההכנסה הצפויה לכם לשנה הקרובה.

הרישום בביטוח לאומי מתחלק ל 2 :

"עובד עצמאי "  / "ועובד שאינו עונה על ההגדרה "

רישום בביטוח לאומי כעצמאי :

1)     מי שעוסק במשלח ידו -20 שעות בשבוע.

2)     מי שהכנסתו החודשית "הממוצעת " עולה על 50% מהשכר

הממוצע ( 4,732 ₪ בשנת 2016) .

3)     מי שעוסק במשלח ידו -12 שעות בשבוע והכנסתו עולה על כ

15% מהשכר הממוצע כלומר 1,420 ₪ לשנת 2016 ).

מי שלא נמנע על אחת מ 3 הסעיפים הללו נחשב "כעצמאי שאינו עונה להגדרה".

גם כאן לאחר השלמת הרישום בביטוח לאומי ישלח פנקס מקדמות המורה על סכום המקדמה החודשית אותה יש לשלם בהתאם להודעת גובה ההכנסה הצפויה .

במהלך השנה ניתן להקטין או להגדיל את המקדמה וגם כאן המקדמות השוטפות יהוו תשלום ע"ח התשלום לביטוח לאומי השנתי.

יש לשים לב כי החישוב בביטוח לאומי משתנה בהתאם להגדרת המבוטח במידה והוא עצמאי /עצמאי שאינו עונה להגדרה /שכיר ועצמאי יחדיו וכו …..

"עובד עצמאי " יהיה זכאי להיות מבוטח בקצבאות כגון: אימהות, ילדים, מילואים, נפגעי עבודה, זקנה ועוד ……

לעניין ביטוח לאומי תחשב "מבוטח ".