המדריך לרישום במס הכנסה

המדריך לרישום במס הכנסה.

לאחר שהסתיים הרישום במע"מ והונפקה לך תעודת עוסק פטור/מורשה עלייך לגשת לסניף מס הכנסה אליו אתה שייך.

המסמכים בהם יש להצטייד :

1.תעודת עוסק פטור/מורשה.

2. צילום ת.ז.

3. טופס פתיחת תיק 5329.

4. במידה והחלטת להעסיק עובדים יש לפתוח במס הכנסה גם תיק ניכויים ולכן יש למלא על גביי הטופס 5329 את הסעיף של העסקת עובדים.

5. בקשה לפטור – מניכוי מס במקור.

כאשר בני הזוג נשואים התיק במס הכנסה ייפתח עבור שניהם ויש לדווח בדו"ח השנתי את הכנסותיהם של שני בני הזוג.

לאחר הרישום במס הכנסה יישלח פנקס מקדמות לתשלום, המקדמות ייקבעו כאחוז מסוים מהמחזור לפי המקובל בענף אליו אתם משתייכים.

המקדמות למס הכנסה ניתנות לביטול, הגדלה או הקטנה בהתאם לצפי חבות המס של אותה השנה.

המקדמות בעצם מהוות סוג של תשלום על חשבון המס שבמידה ויהיה צריך לשלם באותה השנה בגין ההכנסה החייבת.

ניכוי מס במקור מתייחס לחובה החלה על מי שמשלם לנכות מס הכנסה מהתשלום (בגובה האישור שניתן) למקבל ולהעבירו לרשויות המס, יש לשים לב כי החובה על תשלום המס הינה של המקבל אך החובה לנכות את המס בהתאם לאישור חלה על המשלם.

אז איך זה עובד בפועל – אתם מנפיקים ללקוח לדוגמא: חשבונית ע"ש 100 ₪ כולל מע"מ, הלקוח מנכה לכם לפי האחוז שיוחלט לגביכם במס הכנסה, יש לשים לב מס הכנסה בדרך כלל לא נותן פטור מלא אלא שיעור מוקטן לדוגמא: במקרה של 3%, אזי הלקוח יעביר לכם תשלום ע"ש 97 ₪ ו -3 ₪ הלקוח יעביר עבורכם למס הכנסה.

הדבר יהווה מקדמה ע"ח חבות המס שלכם עבור אותה השנה. (חשוב מאוד לשמור תיעוד וספחי שיקים בגין הסכומים שנוכו למעקב מול מס הכנסה).

מבחינת מס הכנסה תחשב ל "נישום ".