חום יולי אוגוסט הגיע וגם תשלומי ההבראה

חום הקיץ מכביד על כולנו אבל תשלום ימי ההבראה המשולמים לעובד היא הכבדה נוספת

על מגזר המעסיקים.

אז מאיפה מגיע בעצם החוק לשלם דמי הבראה ומהי מטרתו ?

בשנת 1995 נחתם הסכם קיבוצי בין ההסתדרות ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ולפיו המעביד ישתתף בהוצאות ההבראה .

אותו הסכם קיבוצי הורחב לכלל המשק וכך חל גם על העובדים במגזר הפרטי .

הרעיון שעמד מאחורי דמי ההבראה לכאורה, הם ניתנו לצורך חופשה, נופש והבראה, הרצון היה לעזור לעובד לצאת לחופשה שנתית ולשוב לעבודה בכוחות מחודשים.

כיום בוטלה דרישת ההוכחה של עובד כי הוא שהה במקום נופש או הבראה.

ברוב המקרים העובדים מקבלים תוספת תשלום ויכולים לעשות בה מה שירצו.

מתי משולמים דמי ההבראה ?

נהוג לשלם דמי ההבראה בחודשי הקיץ בין יוני לספטמבר אך ישנם מקומות עבודה אשר בהם נהוג או הוחלט אחרת.

מי זכאי לדמי ההבראה ?

דמי הבראה ישולמו לעובד שכיר אשר השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק .

גם עובד שהתפטר או פוטר לאחר תום שנת עבודה אחת נחשב כמי שהשלים שנת עבודה מלאה וזכאי לדמי הבראה ,גם במקרה של הודעה מוקדמת לפיטורין או להתפטרות נמסרה לפני שהשלים העובד את שנת העבודה המלאה .

 

כיצד מחושבים דמי ההבראה ?

סכום יום ההבראה במגזר הפרטי הינו 378 ₪ עובדי מדינה או רשויות מקומיות זכאים ל 424 בגין יום הבראה .

את סכום יום ההבראה יש להכפיל כפול מספר הימים להם העובד זכאי באותה שנה .

יש לשים לב שככל שהוותק של העובד במקום העבודה גדל כך גם הזכאות לדמי הבראה גדל .

עובדים המועסקים במשרה חלקית זכאים לדמי הבראה במקרה הזה ישולם לפי אחוז המשרה שלהם כלומר תחילה נכפיל את ימי הזכאות כפול התעריף ובסופו של דבר התוצאה תוכפל באחוז המשרה של אותו עובד .

בעבור השנה הראשונה לעבודה– 5 ימי הבראה.
עבור השנה השנייה ועד השנה השלישית – 6 ימי הבראה.
עבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית – 7 ימי הבראה.
עבור השנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה – 8 ימי הבראה.
עבור השנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה – 9 ימי הבראה.
עבור השנה העשרים ואילך – 10 ימי הבראה.
האם יש התיישנות בגין דמי הבראה?

במקרים בהם העובד סיים את עבודתו במקום העבודה והסתיימו יחסי עובד מעביד יהיה זכאי לדמי הבראה בעד תקופה של שנתיים מיום סיום עבודתו , לאחר מכן התביעה תתיישן .

במקרה שבו העובד ממשיך לעבוד במקום עבודתו יהיה זכאי לדמי הבראה עד 7 שנים .

האם מעסיק רשאי לפצל את דמי ההבראה ולשלם אותו מידי חודש בתלוש השכר לעובד ?

אין כל מניעה כי דמי ההבראה ישולמו כחלק משכרו של העובד מידי חודש ובלבד שהתשלום באופן זה הוא בהסכמתו וידיעתו המפורשת של העובד ,כמו כן נקבע בפסיקה  כי יש לעדכן בשכר את תעריף יום ההבראה .

על המעביד לציין בצורה ברורה על גביי התלוש את תשלום דמי ההבראה .(פסק דין בלפר אביבה תב"ע 35-794-/97 ) .

 

איזה תקופה נלקחת בחשבון לצורך תשלום הבראה ?

לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

למניעת ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת לידה על פי חוק.