אז מה השתנה בחישוב דמי הלידה ? וכיצד הוא מטיב עימך

על פי התיקון שאושר והחל מ – 12/4/2016 חישוב דמי הלידה לעצמאית תוקנו מה שמוביל לאפשרות בקבלת דמי לידה גבוהים יותר.

בכדי להבין את התיקון יש לדעת כיצד החישוב אשר התרחש בעבר.

לעובדת עצמאית מחושבים דמי הלידה על-פי הכנסתה בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקה את עבודתה, את אותו סכום הכנסה יש לחלק ב– 90 ולכפול

בימי הזכאות ,אך לא יותר ממקסימום דמי הלידה ליום שהוא 1,459.50 ₪ .

עובדת עצמאית משלמת כמדי חודש מקדמות לביטוח לאומי על פי הכנסותיה ולכן, בשלב הראשוני יחושבו דמי הלידה לפי המקדמות ששולמו בפועל.

השלב השני יתבצע כאשר יוגש דו"ח שנתי למס הכנסה על הכנסותיה בפועל בגין אותה השנה ותתקבל שומה סופית אז, יחושבו דמי הלידה בשנית בהתאם לגובה השומה של אותה השנה.

בחישוב זה היה נוצר סוג של עוול וחוסר צדק שכן ביטוח לאומי עורך חישוב שנתי לעצמאית ולא לפי חישוב חודשי.

כלומר אם לדוגמא עצמאית משלמת מקדמות לפי הכנסה של 7,000 ₪ גם דמי הלידה יהיו בהתאם.

אך מה קורה בפועל כשיוצאת השומה השנתית שמחשבת את סך הכנסותיה השנתית של העצמאית ושם מסתבר כי ההכנסה השנתית לא עומדת על סך של 7,000 ₪ בחודש.

מסיבות כאלו ואחרות יוצא שאותה עצמאית לקראת החודשים שלפניי הלידה לא יכולה לעבוד בשעות מאומצות ולהפך אפילו הורידה את שעות עבודת לקראת הלידה מה שיביא להכנסה נמוכה יותר, או במקרה שאותה עצמאית שהחליטה לאחר הלידה להפחית את שעות העבודה ולטפל בתינוקה.

במקרה הזה המוסד לביטוח לאומי היה רואה כי לאחר השומה שמחושבת לפי הכנסה שנתית יצא הכנסה נמוכה יותר כמו בדוגמא פחות מ 7,000 ₪ אותה עצמאית נאלצה להחזיר את כספי הלידה שקיבלה בחזרה למוסד.

אופן חישוב דמי הלידה לאחר התיקון

בהתאם לזאת תוקן סעיף 54 לחוק ונוספה פסקה חדשה לסעיף (ב) פסקה (2) כך שכיום ניתנת האפשרות לבחור על פי איזה תקופה אותה עצמאית רוצה שיעשה החישוב לביסוס הכנסתה ולצורך חישוב דמי לידה ולבחור את התקופה המטיבה אשר לפיה תחושב הגמלה.

בחירת ההכנסה הגבוהה מבין השתיים כלומר: הכנסה ברבעון שקדם ליום הקובע, או ההכנסה ברבעון של שנה קודמת לשנה שבה חל היום הקובע. בצורה כזו לא יפגע החישוב לביסוס דמי הלידה גם אם בשנה מסוימת אותה העצמאית הפחיתה את תפוקתה ושעות עבודתה וכתוצאה מכך הכנסתה פחתה.

יש לציין כי ביטוח לאומי הוא הגוף שיטפל בבדיקת כדאיות התקופות בצורה אוטומטית עם כניסת החוק לתוקף.

ויבדוק את כדאיות התקופה לצורך חישוב בסיס דמי הלידה .