תוכנית נטו למשפחה כיצד הדבר ישפיע ישירות על הכיס שלנו ?

תוכנית נטו למשפחה אושרה בכנסת וכבר השבוע יצאה הוראה של רשות המיסים כיצד יש לפעול .

ממתי חל החוק ?

ביום 16/5/2017 אושר וחוקק במס הכנסה הוראת השעה אשר מאשרת הגדלת של נקודות זיכוי לאם ולאבר בעבור ילדיהם עד גיל 5 שנים בעבור השנים 2017 ו – 2018

כמו כן יש לציין כי הוראת השעה תחול רטרואקטיבית  מ 1/1/2017 .

 

למי מיועדת התוכנית ומי הנהנים העיקריים ממנה ?

התוכנית מדברת על עיקרי הטבות שיוענקו למשפחות עובדות שבעצם מעודדת יציאה לשוק התעסוקה ומגדילה את שוויון ההזדמנויות לאזרחים .

תוכנית נטו למשפחה בעיקר מכוונת לשכבות החלשות ולמעמד הביניים .

 

מה הם עיקרי החוק ?

  • הגדלת נקודות הזיכוי להורים עובדים והשוואת נקודות הזיכוי של גבר ואישה

תחילה נסביר מה הם בעצם נקודות זיכוי , נקודות זיכוי הם הסכום שמקוזז מהמס שיש

לשלם למס הכנסה .(טבלה מס' 1) 

נקודות הזיכוי מחושבות על פי קריטריונים שונים כגון מין, כמות ילדים ,מצב משפחתי ,חייל משוחרר ,עולים חדשים ,סיום תואר ועוד .

ככל שאנו עומדים ביותר קריטריונים כך אנו זכאים לצבור כמות גדולה יותר של נקודות זיכוי

אשר תוכפל ב -215 ₪ ( שווי נקודת זיכוי לחודש לשנת 2017) .

וסכום זה יופחת מהמס שעלינו לשלם למס הכנסה .

משרד האוצר יעניק נקודות זיכוי מיום היוולדם של הילדים ועד גיל 6 וכמו כן ישווה את נקודות הזיכוי בין גברים לנשים ועל כן מהיום זכאים ל 1.5 נקודות זיכוי בעבור שנת הלידה של הילדים .

ומגיל שנה ועד גיל 5 שנים זכאים ל 2.5 נקודות זיכוי .

 

  • אפשרות לדחות את נקודות הזיכוי בשנה להן אם זכאית בכדי למצות את קבלת ההטבות .

אישה אשר שתלד בשנתיים הקרובות יכולה לשמור לעצמה את הזכות להעביר נקודת זיכוי אחת ,בעבור ילדים אשר נולדו לה בשנים 2017 ו- 2018  ע"י דחיית קבלת נקודת הזיכוי האם יכולה להנות ממצב בו תשלם פחות מס בשנה העוקבת שבה ככל הנראה תרוויח יותר כסף .

בשנה בה אישה ילדה לרוב נוצר מצב בו היא נעדרת ממקום עבודתה ומתקשה לעבוד שעות נוספות ולכן לרוב שכרה נמוך ,ובשימוש של נקודת זיכוי בשנה בעוקבת יכולה לגרום לכך שתשלם פחות מס .

יש להבהיר כי נקודות זיכוי לאישה בעבור ילדים מגיל 6 ואילך ללא שינוי .

  • סבסוד צהרונים החל מספטמבר 2017 בה תחל שנת הלימודים הקרובה יופחתו מחיר הצהרונים לילדים .(טבלה מספר 2)

יש לשים לב הסבסוד והסיוע שיינתן בעבור משפחות הגרות בישובים חלשים תהה גדולה יותר ובכך יגדל השכר נטו לכל משפחה באלפי שקלים שכן ההוצאה בעבור הצהרונים תפחת.

הסבסוד מחולק לפי אזורים סוציואקונומי וכל אזור וסכום הסבסוד שלו .

  • יבוטל מס הקניה על רכישת טלפון סלולרי והמכס על נעליים ובגדי תינוקות .(טבלה מספר 3)

כלומר אם בעבר מס הקניה בעבור רכישת סלולר עמד על 15% כיום הוא אפס

מכס על יבוא בגדי תינוקות ונעלים גם כן יופחת מ 12% לאפס.

 

  • הגדלת מענק עבודה כלומר הוחלט באוצר להגדיל ולהשוות את גובה מענק העבודה בין גברים לנשים , כלומר למקבלי שכר של עד 5,000 ₪ בחודש גם לגברים וגם לנשים תתקבל תוספת של 495 ₪ .

הורים עם 3 ילדים ומעלה זכאים לתוספת של 720 ₪ .

משפחות בהן שני בני הזוג עובדים יקבלו תוספת של 30%  .

כיצד התוכנית תיושם ?

המעסיקים קיבלו הנחיות מרשות המיסים לעדכן את תוכנות השכר החל מ 1/1/2017 רטרואקטיבית מתחילת השנה אחורנית .

לעניין דחיית נקודת זיכוי לאם על המעסיק להודיע לאם על זכאותה לבקש העברה של נקודת זיכוי אחת בגין כל אחד מילדיה שנולדו בשנים אלו לשנה העוקבת לשנת הלידה/

עובדת המעוניינת לדחות את קבלת נקודת הזיכוי כאמור תידרש למלא את בקשתה על טופס 116 ד על המעסיק לשמור את הטופס  יחד עם טופס 101 של העובדת.

תוכנית נטו למשפחה יצאה לדרך וניתן יהיה להרגיש אותה בכיס כבר מהמשכורת הקרובה ,הורים לילדים ירגישו זאת יותר שכן בסופו של דבר ישלמו גם פחות מיסים וגם ההוצאות שלהן ירדו .