ייצוג ברשויות המס

לקוחות המצטרפים לציבור לקוחותינו יקבלו ייצוג מול מס הכנסה, משרדי מע"מ והמוסד לביטוח הלאומי באופן רציף ויום יומי במידת הצורך.

כידוע, מרשויות אילו נשלחים מעת לעת מכתבים שונים הכוללים התראות, הגשת מסמכים, החזרי מס ודרישות למיניהם.

הייצוג המקיף יכלול טיפול בכל המכתבים /הודעות /התראות /עיקולים אשר יתקבלו מרשויות אילו.

משרדי יגיב עליהם בצורה יסודית, אחראית וזריזה והכל מבלי להפר את שלוות הלקוח או להטרידו בנושאים בירוקרטיים אלו ועל מנת לאפשר לו להתמקד בניהול עסקו.

משרדי בקיא בנהלים ובפרוצדורות ברשויות המס, דבר המאפשר לנו ליצור יתרון משמעותי ללקוחותינו ולמנוע (במקרים הרלוונטיים) קנסות או חבויות אשר ניתן להימנע מהם.