הכנסות שכ"ד למגורים סקירת מסלולי המיסוי

הכנסות שכ"ד בישראל חייבות בתשלום מס אז כמה עליכם לשלם או שיכול להיות שאתם בכלל פטורים מתשלום.

באיזה מקרים חל פטור במס על הכנסות משכ"ד ?

פטור ממס על שכ"ד יחול על הכנסות של עד תקרה 5,030 ₪ לחודש (תקרה לשנת 2018) בדגש על דירות המשמשות למגורים בלבד למעט דירות נופש.

במידה ואתם חייבים במס, מעל התקרה או מסיבות אחרות כדאי ורצוי לבחור בעבורכם את מסלול המס הנכון והמתאים בעבורכם.

מהו פטור חלקי ?

אם יש לנו הכנסה משכר דירה גבוהה מ 5,030 ₪ אך נמוך מ 10,060 ניתן להנות מפטור חלקי לדוגמא :

נניח שאנו מקבלים הכנסה משכ"ד בסכום של 6,000 ₪ בחודש כלומר הסכום העובר את סכום הפטור הינו 970 ₪ ולכן נשלם מס רק בעבור הסכום החורג כפול 2 כלומר נשלם מס על 1,940 ₪ בלבד ולא בגין כל ההכנסות על סך 6,000 ₪ .

על הסכום החייב במס יחול שיעור המס השולי של המשכיר בהתחשב במכלול הכנסותיו. (לגבי הכנסות משכ"ד, מדרגת המס הראשונה היא 31%, למעט מי שמלאו לו בשנת המס 60 שנה, שלגביו מדרגת המס הראשונה היא  10%).

המשכיר רשאי לנכות כנגד הסכום החייב במס במידה ובחר במסלול של מס שולי הוצאות שוטפות הקשורות להפקת ההכנסה משכר דירה יש לשים לב כי ההוצאות יותרו כיחס שבין סכום ההכנסה החייב במס משכר דירה, לבין סך ההכנסה משכר דירה .

היעדר פטור : כאשר סכום ההכנסה החודשית משכר דירה עולה על כפל תקרת הפטור (10,060₪), לא יחול כל פטור וכל סכום ההכנסה החודשית משכר דירה יהיה חייב במס. במקרה זה, ניתן יהיה לבחור במסלול חיוב במס מופחת מסלול של 10%.

מהו מסלול 10% ?

במסלול זה ניתן לבחור בשיעור מס מופחת של 10%.

במסלול זה ישולם מס בגין כל ההכנסות משכ"ד בשיעור של 10% בלבד.

במסלול זה לא ניתן לקזז הוצאות הקשורות לטיפול בדירת המגורים.

במסלול זה יש לשלם את המס עד 31/1 של השנה העוקבת .

מסלול מס שולי כיצד מחושב ולמה כדאי לשים לב ?

במסלול זה ישולם המס לפי המס השולי שלנו כלומר נוסיף את סך ההכנסות משכ"ד שלנו לסך ההכנסות האחרות שלנו ונשלם מס בהתאם למדרגות המס שלנו .

נזכיר כי לגבי הכנסות משכר דירה, מדרגת המס הראשונה היא 31%, למעט מי שמלאו לו בשנת המס 60 שנה, שלגביו מדרגת המס הראשונה היא 10%.

חשוב להדגיש כי במסלול זה ניתן ורצוי לקזז מהכנסות השכירות את ההוצאות השוטפות הקשורות בנכס כמו דמי תיווך, תיקונים שוטפים, שכ"ט טיפול יועץ מס ועוד ,,,, ובנוסף פחת בעבור הנכס ללא מרכיב הקרקע .

אם בעת מכירת דירת המגורים לגביה נבחר מסלול הפטור יחול חיוב במס שבח, ינוכה משווי הרכישה, הפחת שאותו היה ניתן לדרוש כנגד ההכנסה הפטורה/ חייבת משכר דירה.

במסלול זה עלינו להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה .

במידה ויש ברשותנו מספר דירות להשכרה נוכל לבחור לכל דירה מסלול אחר ולבדוק את המסלול המתאים לכם ביותר תוך התחשבות בגובה ההכנסות שלכם משכר דירה ובהתחשב במדרגות המס שלכם .