הקיץ כבר כאן ואיתו הביקוש לדירות AIRBNB

 

רשות המיסים הידקה את החגורה ולאחרונה יצאו הנחיות לעניין מע"מ בהשכרת דירות AIRBNB  .

השימוש בשירותי השכרת הדירות של Airbnb דרך האתר להשכרת חדרים ובתים לטווח קצר חולל מהפיכה שלמה בתעשיית הנסיעות .

 שניה לפני שתחליטו להעמיד את דירת המגורים שלכם לשימוש  קבלו מספר נקודות חשובות :

כיום הכנסות בגין שכ"ד עד לגובה של 5,030 ₪ בחודש פטורות ממס .

ישנם מסלולים נוספים כגון מסלול 10% ומסלול שולי כאשר ההבדל ביניהם שבמסלול 10% לא ניתן לתבוע הוצאות שוטפות והוצאות פחת לעומת המסלול השולי .

יש לשים לב שכל אחד מהמסלולים שציינו יהיו אך ורק בעבור דירות שהכנסת השכירות בגינם היא למטרת מגורים בלבד .

בגין שכ"ד למגורים בלבד לא משולם אלמנט של מע"מ או תשלום לביטוח לאומי אלא במידה ואין פטור תשלום אך ורק בעבור מס הכנסה .

לעניין מיסוי מקרקעין ישנה השלכה גדולה מאוד שכן כאשר מדובר בדירה אשר שימשה אותנו למגורים בלבד וזוהי דירת המגורים המזכה היחידה שלנו אנו יכולים להנות מפטור מתשלום מס שבח במכירה .

ולכן חשוב להבין שבהשכרה לתיירים או לנופש אפילו שזה לתקופות קצרות בצורה של AIRBNB יש חובה בדיווח ותשלום מיסים .

השכרת הדירה בצורה זו בעצם נחשבת להשכרה שלא למטרת מגורים ולכן הדבר יחשב לעסק ועוסק מסוג זה יהיה עליו להירשם ברשויות המס ולפתוח תיק .

מע"מ –

בתאריך 17/4/2018 יצאה הנחיה למשרדי מע"מ על פיה מי שמשכיר דירת מגורים לטווח הקצר מקיים פעילות עסקית ועליו להירשם כעוסק .

בגין "שירותי האירוח" ישנה אפשרות לפתוח תיק במע"מ כעוסק פטור או כעוסק מורשה וזה בהתאם למחזור ההכנסות של העוסק שכן תקרת הפטור לשנת 2018 בעבור עוסק פטור הינה 99,003 ₪ .

כאשר מדובר בעוסק מורשה על בית העסק לנהל ספרים לפי הפרק החל על הכנסה מסוג זה מתוקף הוראת ניהול ספרים .

 

תקנה 15 לחוק מע"מ תוקנה ושם נקבע כי  עוסק לא יהא רשאי לנכות מס תשומות על רכישת דירת מגוריו או על בנייתה, כולה או מקצתה, ולא את מס התשומות על השירותים שקיבל לצורך רכישתה או בנייתה אם הדירה משמשת או תשמש גם כמקום עסקו.

 

 עד לסיום שלב החקיקה מי שמפעיל צימרים , דירות AURBNB  

ירשם במע"מ כעוסק פטור עד שיעבור את מחזור העסקאות של "עוסק פטור ואז יעבור לעוסק מורשה .

 

נבחנת האפשרות להתקזז על מע"מ ברכישת דירה שמיועדת להשכרות של AIRBNB  כאשר חלק מהקריטריונים יהיו תשלום של ארנונה ומס רכישה כנכס עסקי היתרי עירייה וכו … 

מס הכנסה –

לעניין מס הכנסה הכנסות אלא יהיו מדווחות כהכנסה מעסק ולמי שיש לו הכנסה נוספת משכר עבודה ,הכנסה זו תתווסף למס השולי שלו .

יש לקחת בחשבון תשלום ביטוח לאומי .

כמו כן יש להיות ערים לאפשרות של חיוב מס שבח במכירת דירה כזו שכן הפטור ליחיד חל רק כאשר הדירה שימשה למגורים ולא לעסק.

לאחר מידע זה כל שנותר לכם הוא לקחת בחשבון את נושא המיסוי לקראת הצעת הדירה שלכם להשכרה בצורה של AIRBNB  .