מתנות -פטור בגין מתנה לקרוב

הטבה במס שבח –

בהתאם לסעיף 62 ניתן להעביר זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו בפטור ממס שבח.

לעניין הגדרת "קרוב" שבסעיף 1 יכול להנות מפטור מקבל המתנה באם נמנה כאחד מאלה:

-בן זוג

(כמן כן ידוע בציבור פס"ד עליזה לבנון )

-הורה\הורי ההורה (סבים)

-צאצא\צאצאי בן זוג ובני הזוגם של כל אחד מאלה .

נקודה חשובה לגבי תיקון 76 – ישנו סייג לגבי העברה במתנה לאח\אחות  כאשר ניתן להנות מפטור מס שבח רק במקרה שבו מדובר על זכות שקיבלו מההורים\הורי ההורים (סבים) ללא תמורה או לחילופין בירושה.

הטבה במס רכישה-

מקבל המתנה ישלם שליש ממס הרכישה שהיה צריך לשלם לו היה רוכש את הדירה וזאת בהתאם למדרגות מס הרכישה שחלות עליו ביום העברת הדירה.

כלומר- כאשר מקבל המתנה שאין בבעלותו דירה נוספת ישלם שליש מס רכישה לפי מדרגות דירה יחידה.

כאשר מקבל המתנה שיש בבעלותו דירה נוספת ישלם שליש מס רכישה לפי מדרגות דירה שנייה (בין 8% ל-10% תלוי בגובה המתנה שהתקבלה)

תקופת צינון-( סעיף 49 (ו) )

בהעברת נכסים במתנה נקבעו תקופות צינון בהן לא ניתן למכור את הדירה אשר התקבלה במתנה לתקופות שונות בכדי להנות מפטור במס שבח יש לעמוד בתנאים הבאים:

*תקופת צינון של 4 שנים – באם מקבל המתנה לא התגורר בדירה.

*תקופת צינון של 3 שנים – באם מקבל המתנה התגורר בדירה.

תקופת צינון לאור רפורמת תקופת המעבר המסתיימת ב-31/12/2017

במכירת דירה שהתקבלה במתנה בפטור לפי סעיף 62 שבתקופה שבין –    1/8/13-31/12/17

מקבל הדירה לא יכול למכור את הדירה שהתקבלה במתנה בתקופת המעבר במס לפי לינאיר מוטב אלה, המכירה של דירת המגורים תהיה חייבת במס לפי שיעור מס רגיל.

אך, ניתן לאשר מכירה במס לפי לינארי מוטב רק אם נותן המתנה לא מכר 2 דירות בתקופת המעבר במס ליניארי מוטב, רק אז יכול המקבל למכור את דירת המגורים שלו ולהנות ממס לינארי מוטב.

בפועל השומה תצא למוכר הרשום (מקבל המתנה) אך הזכאות לחישוב מס לינארי מוטב תיבחן בהתאם לזכאותו של נותן המתנה.

נקודות חשובות לגבי מתנה בין אחים  על פי מיסוי מקרקעין מתנות בין אחים יהיו חייבות במס .
בתקופת המעבר שמסתיימת ב 31/12/17 לא ניתן להשתמש במס לינארי והמס יהיה מלא .
מינואר 2018 אין מגבלה בשימוש של לינארי מוטב .
לגבי מס הרכישה, למרות שבמס שבח יש חיוב ולא ניתן פטור עדיין ניתן לקבל הקלה בין אחים ולשלם 1/3 מס רכישה .

סיום תקופת המעבר-

במכירה לאחר תקופת המעבר (החל מה-1/1/2018) אין צורך יותר בתקופת צינון שכן אין מגבלה במכירת דירות במס לינארי מוטב.

היתרון בהעברת דירה במתנה –

 

בהעברת דירות במתנה נשמרת האפשרות לשמירת נכסים במשפחה

כמו כן, חלוקת נכסים בין יורשים כאשר נותן המתנה הינו בחיים יכולה למנוע מחלוקות בירושה.

החיסרון בהעברת דירה במתנה –

מקבלי המתנה יכולים לאבד את זכאותם לקבל הטבות כגון:

תוכנית למשתכן ,מענק למחוסרי דיור ,משכנתא בתנאים מועדפים .

מגבלת תקופת הצינון שיש לעמוד בה .

כמו כן יש לשים לב כי הדירה יוצאת משליטת בעליה.

פרוצדורת דיווח וטפסים –

עסקת מתנה (העברה לקרוב ללא תמורה לפי סעיף 62)

מדובר בעסקה החייבת בדיווח גם אם מדובר בעסקה הפטורה ממס.

יש לבצע את הדיווח על גבי טופס 7000 ולצרף מסמכים המאמתים את נתינת המתנה.

כמו כן,יש לסמן על גבי המש"ח את הרובריקה-בקשה לפטור ממס שבח ע"פ סעיף 62 וכן בקשה להקלת מס רכישה.