Entries by admin

רפורמת המס בדירות מגורים

הרפורמה לדירות מגורים חישוב המס החל מ 1/1/2014: מס שבח הוא המס שיש לשלם בגין רווח שנוצר לאדם בעת ביצוע עסקה של מכירת נכס מקרקעין בישראל כלומר גם דירת מגורים או נכס עסקי  .  ב 1/1/2014 הושקה רפורמה במס השבח שביטלה את מתן הפטור בכל  4 שנים, נשאר הפטור של דירה יחידה כל 18 חודש […]